OTSO – opettajien työsuunnitelmien hallintaa

Järjestelmä on toteutettu toimimaan yhdessä Novon ”Winha Pro” opiskelija- ja opetustietojärjestelmän kanssa. Otsossa on sisäänrakennettuna turvallinen, yksisuuntainen hakujärjestelmä Winha Prosta opetus- ja opettajatietoja varten ja oma paikallinen tietokantansa.

Työsuunnitelmista ja raporteista kirjanpitoon

Varsinaiset opetustyöt syötetään Winha Prohon, josta ne kopioidaan automaattisesti tai manuaalisesti Otsoon. Ohjaus- ja muut työt syötetään Otsoon, jossa niitä myös ylläpidetään. Järjestelmästä saadaan tulostettua mm. opettajakohtaiset työsuunnitelmat ja tuntisummaraportti, hälytysraportti ja työlajiraportti.

Otsoon on rakennettu myös liittymä kirjanpitojärjestelmään (esim. WinTime). Otso on toteutettu SQL Server- ympäristöön usean käyttäjän verkkoversiona.

Otso

Avoin lähdekoodi mahdollistaa laajentamisen ja paikallisen ylläpidon. Esimerkkinä tällaisesta paikallisesta laajentamisesta on esimekiksi uusien kyselyiden tai raporttien luominen.

Teemme myös sekä erillisliittymiä että SQL-kyselyitä Winha Pro -järjestelmään.

Otso_2