Likviditeetti ja treasury

MBLiq on ratkaisu joka kattaa treasuryn toimintojen monet osa-alueet ja toimintavaiheet.

Reaaliaikaista likviditeetin hallintaa ja raportointia. Kysy lisää!

Jokaisen likviditeetin hallintatyökalun tavoite

…on antaa kaikkina hetkinä selkeä tilannekuva treasuryn kaikista alueista. Hyvin hallittu ja organisoitu prosessi front officen kiihkeästä kaupankäynnistä back officen kaupan selvityksiin, raportointiin ja asiakashallintaan, on jokaisen tuottavan treasuryn selkänoja. Selkeällä ja helppokäyttöisellä likviditeetin ja raportoinnin työkalulla on tärkeä rooli näissä toiminnoissa.

MBLiq on vastaus näihin kaikkiin tarpeisiin. Tällä työkalulla varmistat menestyksekkään likviditeetin hallinnan.

liquidity_Multibase_Oy_fi

Front office

Mikä on valuuttapositioni juuri nyt? Voinko tehdä tämän kaupan? Mikä on käteistilanne esimerkiksi kolmen päivän päässä? Onko minun tehtävä swap-kauppa kattaakseni uuden valuuttaposition? Kuinka pitkäksi aikaa voin sijoittaa? Onko tulossa käteisylijäämää? Ehkä saatan tehdä yliyön valuuttasijoituksen? Juuri tämä on likviditeetin ja käteisvirtojen seurannan ydin; järkevien ja tuottavien päätösten tekemistä rahoitusinstrumenttien sijoitustoiminnoissa.

MBLiqillä voit käydä koko ajan kauppaa reaaliaikaisella ja paikkaansapitävällä informaatiolla kaupankäyntipositiostasi. Voit katsoa likviditeettitietoja monissa eri muodoissa kuten taulukkoina, raportteina ja kuvaajina. Tiedot ovat vietävissä toisiin järjestelmiin ja ohjelmiin esimerkiksi jatkoanalyysejä varten (excel, word jne.).

Rahoitusinstrumentteja

Money Market Depo, CD, CP, T-Bill, FRA, Future
Foreign Exchange Spot, Forward, Swap

Back Office

MBLiq on erinomainen työkalu kauppojen jatkokäsittelyyn.

Back office, aivan kuten front officekin, voi käyttää monipuolisia hakutyökaluja eri hakuehdoilla. Hakujen, ryhmittelyjen ja tulosten järjestämisen ehtoja voivat olla esimerkiksi asiakas, kauppa, tuote, marginaalit, valuutta, asiakastilit, kaupantekopäivä, maturiteetti, kaupan suuruus, yhteyshenkilöt ja niin edelleen.

Myös back office voi katsoa tietoja graafeina tai viedä valitun datan jatkoanalyysiä varten exceliin, wordiin, csv/txt-tiedostoihin jne. Nämä prosessit nivoutuvat joustavasti päivittäisiin rutiineihin.

Raportointi

Käytettävissä on laaja valikoima raportointiominaisuuksia päivä- ja kuukausikirjauksista ja raporteista aina emopankin raportteihin ja viranomaisraportointiin.

Esimerkkejä Raporteista

Treasury Asiakastuotto, maturiteetti raportit MM/FX, …
Back Office Päivittäiset kaupat, maksut ulos, tulevaisuuden maksuliikenne, …
Accounting Asiakastiedot, päivittäinen tilinhoito, pääkirjaraportit, korot, …
Corporate Bank Raportit

Jo olemassa olevien raportointiominaisuuksien lisäksi MBLiqiin on helppo lisätä uusia raportteja. Tämä varmistaa, että tuotantoympäristö ja kaupankäynnin prosessit pysyvät koko ajan häiriöttöminä.

Asiakastietojen ja kauppojen hallinta

MBLiq sisältää rutiinit asiakas- ja kauppatietojen käsittelyyn. Niihin kuuluvat asiakaskontaktien ja muiden asiakastietojen hallinnan lisäksi kaupan ennakkoilmoitukset ja vahvistukset.

Audit Trail

Kattava lokinkirjoitus ja raportointi muodostavat luotettavan audit trailin.

MBLiqin tekniikka

Kuten monet muutkin työkaluistamme, MBLiq on usean yhtäaikaisen käyttäjän sovellus. Sitä on helppo hallita ja se asennetaan yleensä jaettuksi resurssiksi. Kaikki tieto tallennetaan yhteen paikkaan ja on sen ansiosta kaikkien käyttäjien välittömästi saatavilla ilman synkronoinnin tarvetta.

Tämä yhden tietokannan lähestymistapa tarkoittaa käytännössä sitä, että MBLiq on vakaa sovellus ja uusien ominaisuuksien implementointi on helppoa. Uudet ominaisuudet ja toiminnot asennetaan vain yhteen paikkaan eli MBLiq-tietokantaan. Tämä yksinkertaistaa sekä muutosten että ylläpitorutiinien hallintaa kuten säännöllisten varmuuskopiointia.

Ja mielenkiintoinen yksityiskohta on että uudet ominaisuudet ovat välittömästi kaikkien käytettävissä. Ilman kalliita tuotantokatkoja tai pysähdyksiä tuotantoympäristössä!

Tärkeä turvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyvä piirre on, että eritasoisten käyttäjäoikeuksien ja näkymien hallinta on helppoa. MBLiqissä on valmiita käyttäjätasoja ja niitä on helppo ylläpitää aina yksittäisen käyttäjän tasolle asti erilaisine toiminnallisuus- ja näkymäoikeuksin.

Järjestelmäintegraatio

Sovellus- ja järjestelmäintegraation toiminnallisuudella on monia etuja. Automatisointi mahdollistaa suoran linkityksen esimerkiksi datan tuonnin ja viennin eri järjestelmien välillä. Näin rakentuu viiveetön ja virheetön informaatiojärjestelmä ja vältetään virheitä joita voi syntyä manuaalisessa käsittelyssä.

Järjestelmien yhteistyö tuottaa säästöjä vähentämällä rutiinivaiheita, vähentämällä ja poistamalla virhemahdollisuuksia sekä nopeuttamalla poikkeustilanteiden käsittelyä. Tämä merkitsee samalla nopeampia prosesseja ja käytön helppoutta.

Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi valuuttakurssitiedot ja korot. Ne voidaan hakea automaattisesti järjestelmään. Data voidaan asettaa myös ohjautumaan ennaltamäärättyihin kohteisiin tai sovelluksiin edelleen prossessoitavaksi.

Onko MBLiq minulle sopiva työkalu?

MBLiq tuottaa reaaliaikaista tilitietoa ja realistisia ennustuksia jotka pohjautuvat kaupankäynnin todelliseen tilanteeseen. Esimerkiksi oikeaan aikaan käytettävissä oleva valuuttalaskelma tukee suunnittelua ja varautumista kaikkiin tasetilanteisiin.

Tämä reaaliaikainen tosiasiallisen datan seuraaminen piirtää terävän kuvan kuinka käteisvirrat, taseet ja valuuttapositiot kehittyvät tulevaisuudessa. Käyttöpääoman hallinta tehostuu.

Ymmärrämme asiakkaidemme toimialaa ja prosesseja. Laaja kokemus asiakkaidemme ja yhteistyöyritysten järjestelmäkehityksestä ja implementoinnista on ollut hedelmällistä.

Asiakkaamme hyötyvät vastuunkannostamme ja yritysfilosofiastamme. Pystymme auttamaan työrutiinien selkeyttämisessä ja prosessien optimoinnissa. Tavoitteenamme on pitkäaikainen ja vastuullinen kehitysyhteistyö partnereidemme kanssa.

Lisenssit

Asiakas saa halutessaan suojaamattoman lähdekoodin ja rajoittamattoman, yhtiökohtaisen käyttöoikeuslisenssin.